Chuyên gia năng lượng WISE

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Tokyo Tech is the top national university for science and technology in Japan with a history spanning more than 130 years. Of the approximately 10,500 students at the Ookayama, Suzukakedai, and Tamach ... Đọc thêm

Tokyo Tech is the top national university for science and technology in Japan with a history spanning more than 130 years. Of the approximately 10,500 students at the Ookayama, Suzukakedai, and Tamachi Campuses, half are in their bachelor's degree program while the other half are in master's and doctoral degree programs. International students number 1,700. There are 1,200 faculty and 600 administrative and technical staff members. In the 21st century, the role of science and technology universities has become increasingly important. Tokyo Tech continues to develop global leaders in the fields of science and technology, and contributes to the betterment of society through its research, focusing on solutions to global issues. The Institute's long-term goal is to become the world's leading science and technology university. Đọc ít hơn
Meguro City
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.