Chuyên gia thực phẩm

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Enriching social life itself by discovering and solving problems in family life, which is the basic unit of society—In 1923 (Taisho 12), Sumi Oe was responsible for the role that women play in society ... Đọc thêm

Enriching social life itself by discovering and solving problems in family life, which is the basic unit of society—In 1923 (Taisho 12), Sumi Oe was responsible for the role that women play in society and the role of women in such “home economics” Convinced of its importance, we established the Home Economics Research Institute, the predecessor of Tokyo Kasei Gakuin University. Sumi Oe, who traveled around Europe while studying in the UK and saw the challenges and social activities of women in each country while working and raising children, was long before women's social advancement permeated Japan. Therefore, he found the ideal image of a developing society in the visionary "Home Economics". The "Home Economics that leads to people's happiness" advocated by Sumi Oe has been passed down to the present day Đọc ít hơn
Machida
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.