Chuyên ngành âm nhạc

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Sichuan University (SCU) is one of China's top universities, attached to the Ministry of Education. The Chairman of the University Council of Sichuan University is Wang Jianguo, and the President is L ... Đọc thêm

Sichuan University (SCU) is one of China's top universities, attached to the Ministry of Education. The Chairman of the University Council of Sichuan University is Wang Jianguo, and the President is Li Yanrong. Sichuan University is located in Chengdu, a famous historical and cultural capital city of Sichuan Province, known as the land of abundance. It consists of three campuses: Wangjiang, Huaxi, and Jiang'an, covering an area of 470 hectares and boasting 2.515 million square meters of floor space. The university campuses, with their favorable environment and beautiful landscape, make a wonderful place for learning and research. Đọc ít hơn
Thành Đô
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.