Chuyên ngành Du lịch / Sáng tạo Khu vực

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

We at Reitaku University are small universities with less than 4,000 students and faculty members combined. But we are very fond of this smallness. This is because the distance between faculty members ... Đọc thêm

We at Reitaku University are small universities with less than 4,000 students and faculty members combined. But we are very fond of this smallness. This is because the distance between faculty members and students is so close that they can exchange ideas with each other, which enables deep learning . In addition, since there are many opportunities to interact with students studying abroad, not only language skills but also an international sense will be naturally acquired. What we are aiming for is to nurture "human resources" who have the power to actually play a role in surviving the global society of the future. Why don't you learn together at Reitaku University, where colleagues from all over the world who have various values gather without chasing the scale unnecessarily? Đọc ít hơn
Kashiwa
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.