Chuyên ngành Giáo dục Thể chất & Khiêu vũ cho Trẻ em

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Our college is established to raise the value of women. We have been putting true heart into the development of women's education in order to increase the characteristic value of women and reinforce t ... Đọc thêm

Our college is established to raise the value of women. We have been putting true heart into the development of women's education in order to increase the characteristic value of women and reinforce the competitive power of women. Also, we intend to lead the education of women through making good use of positive characteristics of women to flourish in the current female-focused trend. The educational objective of the college is to produce professionals ready for the various fields of industry. To meet the needs of the industry, the college implements specialized field-focused education and tailored vocational education programs. Our college is selected as a specialized college by the Ministry of Education due to steady effort to increase the excellence in education. Our college is also selected for the promotion of the women's venture project and the enhanced employment capacity project. Therefore, we have been and we will work hard to establish a solid foundation to grow into a world-class women's college. Đọc ít hơn
Busanjin-gu
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.