Chuyên ngành Phật giáo

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Under the mind-changing ideology of the Tian Tai-jong of Korean Buddhism, Geumgang University established the realization of an ideal full of wisdom and compassion for all without discrimination by cu ... Đọc thêm

Under the mind-changing ideology of the Tian Tai-jong of Korean Buddhism, Geumgang University established the realization of an ideal full of wisdom and compassion for all without discrimination by cultivating talents with true humanity, professional knowledge, and creative ability to complete themselves and contribute to the development of the country and the world It is a university established with an ideology. In order to create an academic environment by imitating the wisdom of our ancestors, we have established a high-tech digital campus under Gyeryongsan, the spiritual mountain of the nation, and are trying to invite excellent faculty members more widely. The full tuition is paid as a scholarship to new students, and a dormitory with modern facilities is provided for all students. Although our university is a small university, we will recruit elite students, provide high-quality education, and cultivate and produce competitive graduates, thereby actively contributing to national development and further contributing to the construction of world peace. Đọc ít hơn
Nonsan-si
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.