Chuyên ngành du lịch

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The new coronavirus is pressing for major changes in the social systems and lifestyles that humankind has built up to date. In order to overcome this problem, it is necessary to cooperate and solidari ... Đọc thêm

The new coronavirus is pressing for major changes in the social systems and lifestyles that humankind has built up to date. In order to overcome this problem, it is necessary to cooperate and solidarity with various people around the world to find a way to deal with the natural environment such as viruses. This is exactly what the university is aiming for, "coexistence and coexistence." At our university, we will develop communication skills and collaborative skills by learning foreign languages ​​and different cultures, and strengthen problem-solving skills by learning IT and AI. Based on these things, tourism and environment We aim for you to acquire specialties such as management, education, childcare, and welfare. I think these will give you the power you need to live in the after-corona era. Đọc ít hơn
Toyama
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.