Chuyên ngành nghệ thuật giao tiếp

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

We are a private liberal arts university with proud HBCU traditions and a future aimed at diversity. We enroll approximately 1,600 highly talented and motivated students from various backgrounds. Our ... Đọc thêm

We are a private liberal arts university with proud HBCU traditions and a future aimed at diversity. We enroll approximately 1,600 highly talented and motivated students from various backgrounds. Our faculty and staff members are equally as unique, coming from all over the world. We invite you to learn more about our rich history and our ambitious vision for the university's future. Discover for yourself what makes JCSU different from other universities. From our campus upgrades and community projects to student activities and faculty research, you'll find there's always something going on at JCSU. Đọc ít hơn
Charlotte
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.