Chuyên ngành tiếng Latinh

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Since its founding in 1864 by the Religious Society of Friends (aka Quakers), Swarthmore College has given students the knowledge, insight, skills, and experience to become leaders for the common good ... Đọc thêm

Since its founding in 1864 by the Religious Society of Friends (aka Quakers), Swarthmore College has given students the knowledge, insight, skills, and experience to become leaders for the common good. With a curriculum unmatched among liberal arts colleges of its size, Swarthmore offers more than 600 courses and undergraduate research opportunities—from the humanities and performing arts to the social and natural sciences and engineering. Swarthmore’s idyllic, 425-acre arboretum campus features rolling lawns, a creek, wooded hills, and hiking trails. It is located just 11 miles from Philadelphia. The diversity of perspectives represented by Swarthmore students, faculty, and staff—including different viewpoints, identities, and histories—contributes to the community’s strong sense of open dialogue and engagement with ideas and issues. Đọc ít hơn
Swarthmore
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.