Chuyên ngành trị liệu nghề nghiệp

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Our university was established in April 2007, with the history and tradition of Josai Medical Technology College as its predecessor. Josai Medical Technology College is a school with a proven track re ... Đọc thêm

Our university was established in April 2007, with the history and tradition of Josai Medical Technology College as its predecessor. Josai Medical Technology College is a school with a proven track record of sending excellent specialists to the medical and welfare fields for many years together with its sister school, Josai Radiological Technical College. The newly reborn Nihon Institute of Medical Science will develop human resources that can respond to the sophistication and specialization of medical care. Đọc ít hơn
Moroyama
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.