Chuyên nghiệp về Ẩm thực

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The San Mateo University Foundation is a private higher education institution, recognized by means of legal status No. 14135 of October 16, 1987, issued by the Ministry of National Education. The acad ... Đọc thêm

The San Mateo University Foundation is a private higher education institution, recognized by means of legal status No. 14135 of October 16, 1987, issued by the Ministry of National Education. The academic work of SAN MATEO is aimed at comprehensive training at the Professional Technical level, having obtained the Institutional Redefinition by the Ministry of National Education, with resolution No. 5060 of June 24, 2010, in order to offer programs by cycles propaedeutics. On September 26, 2017, the Ministry of National Education approved the statutory reform leading to the change of academic character from a Redefined Professional Technical Institution to a University Institution through resolution No. 19566. Đọc ít hơn
Cundinamarca
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.