Dinh dưỡng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

On June 1, 1960, it was founded by two medical doctors, Hu Shuiwang and Xu Qiantian, and enthusiastic medical educators. Starting from the three tin huts, from books and glass tubes to large land and ... Đọc thêm

On June 1, 1960, it was founded by two medical doctors, Hu Shuiwang and Xu Qiantian, and enthusiastic medical educators. Starting from the three tin huts, from books and glass tubes to large land and houses, all were donated by private individuals. After a half-century in the blue, Beijing Medical University has gone through the 17th board of directors, 8 chairmen, and 10 principals. They have pioneered the extraordinary achievements of Beijing Medical University. I believe in the inheritance of the current chairman Zhang Wenchang and principal Lin Jianhuang. Next, will lead our school to the international world! Đọc ít hơn
Đài Bắc
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.