Giáo dục mầm non

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of Travnik is the first private university in Bosnia and Herzegovina established in 2007 on the basis of legal regulations and with the support of the relevant Ministry of Education, Sc ... Đọc thêm

The University of Travnik is the first private university in Bosnia and Herzegovina established in 2007 on the basis of legal regulations and with the support of the relevant Ministry of Education, Science, Culture and Sports SBK / KSB. It performs its activity as a higher education institution in accordance with the Decision of the Ministry of Education, Science, Culture and Sports SBK / KSB, number: 03-38-63 / 07 dated 04.07.2007. a year and in the Register of Higher Education Institutions SBK / KSB is entered under number 10, on page 00010, from the academic year 2007/08. years. The full name of the higher education institution is the University of Travnik. The English translation of the name of the University is the University of Travnik. The abbreviated name of the University is UNT. Đọc ít hơn
Travnik
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.