Giáo dục trẻ em

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The founding spirit of Keiai University, "Keiten Mistress" (loves those who respect the heavens), is a word that Saigo Takamori (Nanshu), a leading figure in the Meiji Restoration, used to be the insc ... Đọc thêm

The founding spirit of Keiai University, "Keiten Mistress" (loves those who respect the heavens), is a word that Saigo Takamori (Nanshu), a leading figure in the Meiji Restoration, used to be the inscription. "Heaven" represents the reason that governs nature, and "human" refers to all humankind, including the self, and at the same time, the life and society built by people. Impressed by the belief of "respecting reason and loving people and their activities," the founder, Masayuki Nagatoro, made this the basic spirit of the school and named it "respect" to convey that aspiration. The name of Keiai University is also derived from this. The word “Keiten Aijin” (Worship Thy Heaven, Love Thy Neighborhood) appears in the teachings of Takamori Saigo, a leader of Meiji restoration. In this expression, “ten” means a reason to govern nature and the universe. All human beings. It also refers to Worship Thy Heaven, Love Thy Neighborhood. Masaji Nagatoro was deeply impressed by this spirit of respecting reason and loving your fellow men. As a result, he adopted this idea as his central principle and named our university “ Keiai ”in order to pass it down to future generations. Đọc ít hơn
Chiba
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.