Hóa sinh chính & Sinh học phân tử

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Founded in 1832, the College upholds a rigorous commitment to the liberal arts in all their breadth and depth. Combined with experiential learning and a drive to Do Great Work, there are no bystanders ... Đọc thêm

Founded in 1832, the College upholds a rigorous commitment to the liberal arts in all their breadth and depth. Combined with experiential learning and a drive to Do Great Work, there are no bystanders here. When you study at Gettysburg, you’re participating in traditions predating even the iconic battle that gave the town its notoriety and historical significance. Before the Civil War and thereafter, the college has stood as a beacon of intellectualism and socially responsible citizenship. Gettysburg College is a residential, undergraduate college of the liberal arts and sciences that prepares students from across the nation and around the globe to pursue lives of personal and professional fulfillment and to engage the complex questions of our time through effective leadership and socially responsible citizenship. Đọc ít hơn
Gettysburg
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.