HỆ THỐNG NUÔI VÀ THỰC PHẨM BỀN VỮNG

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

During the past two decades, more than 90 percent of Purdue Agriculture graduates were employed or were enrolled in graduate or professional schools within three months of graduation. Look at the Opt ... Đọc thêm

During the past two decades, more than 90 percent of Purdue Agriculture graduates were employed or were enrolled in graduate or professional schools within three months of graduation. Look at the Options You can find a fit in one of our 30+ majors. Your undergraduate program will blend courses and experiences in your major with preparation in the life and physical sciences, written and oral communication, social sciences and humanities, multicultural awareness, and international understanding. You might set up an undergraduate research project or become part of an honors program. And you can start here or join us as a transfer. Đọc ít hơn
Tây Bắc
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.