Học đại học bậc đại học Giáo dục mầm non và mầm non bằng tiếng Ý

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

National identities and their rich cultural varieties largely contribute to the development of Pula seen as a multicultural and multiethnic city, which is orientated to the European way of living. The ... Đọc thêm

National identities and their rich cultural varieties largely contribute to the development of Pula seen as a multicultural and multiethnic city, which is orientated to the European way of living. The hubbub of all the world languages and numerous cultural events - festivals, concerts, exhibitions, then theatre and cultural centres will enrich your life in the city whose doors have been always wide open to anyone. So, come to Pula and get to know the beauty and hospitality of this 3000-year-old city. Đọc ít hơn
North Little Rock
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.