Hiệu suất thể thao

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The National University of Kaohsiung (NUK), the only national university instituted in the millennium in Taiwan, was found on February 1, 2000. In accordance with the government's industrial developme ... Đọc thêm

The National University of Kaohsiung (NUK), the only national university instituted in the millennium in Taiwan, was found on February 1, 2000. In accordance with the government's industrial development policy and to promote the establishment of the Asia-Pacific Regional Operation Center (including Southern Taiwan Science Park, Kaohsiung Multifunctional Commerce and Trade Park, and International Warehousing and Processing Transit Center), we assist to upgrade and transform traditional industries and train professionals in technology and management. Đọc ít hơn
Đài Bắc
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.