Kĩ thuật điện tử

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The National University of Moreno is a public and free university, located in the homonymous district of the Province of Buenos Aires. It belongs to the generation of the Bicentennial Universities, cr ... Đọc thêm

The National University of Moreno is a public and free university, located in the homonymous district of the Province of Buenos Aires. It belongs to the generation of the Bicentennial Universities, created in 2010 to respond to the growing demand for higher education, within the framework of public policies that democratized access to this level of education. The UNM intends to guarantee a quality educational proposal that promotes the development of the community of the District and the region, through teaching, the generation of knowledge, and scientific-technological innovation. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.