Kế toán

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Asahikawa University is a school corporation that originated in Asahikawa Sewing College, which was founded in Asahikawa Village, which had a population of less than 6,000 at that time, in 1898, when ... Đọc thêm

Asahikawa University is a school corporation that originated in Asahikawa Sewing College, which was founded in Asahikawa Village, which had a population of less than 6,000 at that time, in 1898, when the history of Hokkaido development had just begun. Since then, with the founding philosophy of "a school rooted in the community, cultivating the community, and open to the community," we have carved a history of over 100 years in the northern Hokkaido region centered on Asahikawa City. Based on its founding philosophy, Asahikawa University has set "cultivation of human resources who can become independent" as its basic policy of education and has inherited community-oriented education and research for more than 50 years since its opening. Đọc ít hơn
Asahikawa
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.