Kế toán

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Situated in the university town in the south of Xi'an, one of the ancient capitals in China, Xijing University is a non-governmental institution of higher learning that is qualified to conduct post-gr ... Đọc thêm

Situated in the university town in the south of Xi'an, one of the ancient capitals in China, Xijing University is a non-governmental institution of higher learning that is qualified to conduct post-graduate education. In 2005, it developed into a university from a previous vocational college and was named" Xijing University". In 2009, it was permitted to grant a bachelor's degree. In 2011, the university further obtained the qualification for carrying out post-graduate education on a professional degree. Xijing University adheres to its motto characterized with “integrity, health, erudition, and ability”. Shouldering the responsibility of building up a university with its own mission, insight, and wisdom, Xijing University is dedicated to cultivating outstanding graduates, inheriting civilization, and sparing no effort to develop itself. Đọc ít hơn
Tây An
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.