KỸ THUẬT SỰ KIỆN CỦA BACHELOR

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The New Design University St. Pölten (NDU) is an international, real-life site of high-end education in design, technology, and business. The NDU trains creative thinkers who advance social change and ... Đọc thêm

The New Design University St. Pölten (NDU) is an international, real-life site of high-end education in design, technology, and business. The NDU trains creative thinkers who advance social change and explore tomorrow’s processes of work and design today. The New Design University St. Pölten currently offers six bachelor's courses and two master's courses. BACHELOR Graphic Design & Information Design Interior Design & 3D Design Manual & Material Culture Event Engineering Designing Digital Systems - IoT Management by Design MASTER Interior Design & Visual Communication Entrepreneurship & Innovation FOUNDATION COURSE For all those who are not yet sure whether a creative bachelor's course is just the right thing for them, there is the Foundation Course - a two-semester basic course, serving as a preparation for a subsequent bachelor's course at the New Design University. LANGUAGE REQUIREMENTS Please note that proof of at least a B2 level in German is required for admission. We therefore strongly encourage candidates to enrol in an intensive German course prior to commencing their studies at the NDU. Đọc ít hơn
Thánh Pölten
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.