KỸ THUẬT TRONG ĐỊA HÌNH

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Technological Units of Santander are a public establishment of the departmental order, which is dedicated to the training of people with an ethical sense, critical thinking, and an entrepreneurial ... Đọc thêm

The Technological Units of Santander are a public establishment of the departmental order, which is dedicated to the training of people with an ethical sense, critical thinking, and an entrepreneurial attitude, through quality processes in teaching, research, and extension to contribute to socio-economic development. economic, scientific, technological, environmental, and cultural of the society. Đọc ít hơn
SANTANDER
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.