KỸ THUẬT TRONG GIÁO DỤC KHÁC BIỆT

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The Galdames Professional Institute was born in 1984, at the initiative of the organization called "Fundación Nacional de la Cultura", which agreed to create a Professional Institute to provide higher ... Đọc thêm

The Galdames Professional Institute was born in 1984, at the initiative of the organization called "Fundación Nacional de la Cultura", which agreed to create a Professional Institute to provide higher education to people - mainly young workers - who until then had not had the opportunity to pursue professional studies, but they longed to do so. The name of the Institute is a tribute to the outstanding Chilean lawyer and professor of History and Geography, Luis Galdames, who developed an important teaching work in Chile and abroad, in the first decades of the 20th century. He was Director of Education, and one of the drafters of the Constitution of 1925. In addition, he was responsible for carrying out the implementation of the educational reform of 1927 and 1928, which managed to give an outstanding boost - unusual for those times - to the education in the country. Đọc ít hơn
Concepción
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.