Kỹ sư cơ khí

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The “boiling point of OSU” is a space for collective interaction. Anyone can organize a free event here in offline, online, and hybrid format or take part in it. We provide a platform, infrastructure ... Đọc thêm

The “boiling point of OSU” is a space for collective interaction. Anyone can organize a free event here in offline, online, and hybrid format or take part in it. We provide a platform, infrastructure for your needs, we organize our own events for the development of the university, city, region. We work on an anchor agenda that reflects the specifics and directions of development of the Orenburg State University and the region as a whole: Human capital Youth entrepreneurship NTI Markets (edunet, econet, technet, healthnet, foodnet) Eco-urbanism Thinking club Strategic Initiatives Club Volunteering Circle motion Đọc ít hơn
Orenburg
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.