Kỹ sư cơ khí

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The University is rightly proud of a whole galaxy of outstanding scientists - academicians and corresponding members of national academies of Sciences of Ukraine and other countries, professors who wi ... Đọc thêm

The University is rightly proud of a whole galaxy of outstanding scientists - academicians and corresponding members of national academies of Sciences of Ukraine and other countries, professors who with their original ideas and research enriched the potential of domestic science, gained national and international recognition. Among them - GV Kurdyumov, VI Danilov, IE Ogievetsky, SM Nikolsky, DO Svirenko, OM Dinnik, LV Pisarzhevsky, DI Yavornytsky , VS Budnyk, TF Gerasyuta, VI Mossakovsky, OL Belgard, AP Travleev, IF Kovaleva, VP Motorny and many others. Thanks to the efforts of leading scientists and the entire teaching staff of the university, well-known scientific schools in the field of mathematics, mechanics, radiophysics and radio electronics, rocket and space technology, neurocybernetics, biotechnology, inorganic chemistry, historiography, historiography have been created and successfully developed. , German studies, literary and linguistics, etc. Fundamental research of classical DNU is multidisciplinary, which makes the university different from other free educational institutions in the region. The achievements of scientists of the university are marked by numerous state and branch awards, prizes, grants of foreign scientific and educational institutions. Đọc ít hơn
Dnipro
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.