Kỹ thuật điện

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

To cultivate the talents with the NUTN unique spirit, life literacy, and professional employability. Features and Future Development To establish the NUTN as a brand for talent cultivation and to well ... Đọc thêm

To cultivate the talents with the NUTN unique spirit, life literacy, and professional employability. Features and Future Development To establish the NUTN as a brand for talent cultivation and to well play the role of the university in the modernized society. To strengthen the cooperation with local government and industry, presenting a university manifesting its rich locality and international engagement. To vitalize the learning environment through the hidden curricula on campus, such as the Big Master Forum, and Innovative and Think-Out-of-Box practices. To promote personnel innovation and administrative efficiency to upgrade the teaching and service quality, maintaining academic freedom, justice, and learning rights of students. To strengthen the link with alumni and society resources to achieve the educational goal of the university. To become a refined exemplary university with local and regional profound characteristics, well-connected with the international community. Đọc ít hơn
Đài Bắc
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.