Kỹ thuật Hệ thống Thông minh

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Although Bartin city got its own university 12 years ago, the city's university history dates back to the 1990s. Bartın Faculty of Forestry, which was established under the Zonguldak Karaelmas Univers ... Đọc thêm

Although Bartin city got its own university 12 years ago, the city's university history dates back to the 1990s. Bartın Faculty of Forestry, which was established under the Zonguldak Karaelmas University with the law number 3837 dated 11.07.1992, became the first faculty established in Bartın. Bartın Faculty of Forestry, established in Ağdacı Campus, started its education life by taking its first students in the 93-94 academic year. With the start of education of Bartın Faculty of Forestry, 3 more academic units were included in the field of higher education in Bartın. These are Bartın Vocational School, Health Services Vocational School, and Physical Education and Sports School. In 2008, when city universities started to be established throughout the country, Bartın city gained its own university. Bartın University, which was established with the law number 5765 dated May 22, 2008, received its first students with 4 academic units separated from Zonguldak Karaelmas University, as well as the newly established Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Engineering, Social Sciences Institute and Institute of Science. Bartın University, which started to train students who aim to have a say in the future with 3 faculties, 2 institutes, 2 vocational schools, and a college in total, continues its development in order to meet the needs of our country. Đọc ít hơn
Bartın
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.