Kỹ thuật phát triển phần mềm (IDS)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

CETI is an institution with a regional character, which offers educational services at the upper and upper secondary levels in 3 campuses: the Colomos campus located in the metropolitan area of ​​the ... Đọc thêm

CETI is an institution with a regional character, which offers educational services at the upper and upper secondary levels in 3 campuses: the Colomos campus located in the metropolitan area of ​​the city of Guadalajara and the Tonalá and Río Santiago schools, both located in the municipality of Tonalá Jalisco. In recent decades it has stood out in its environment as an educational institution dedicated to the training of professional technologists and engineers who have achieved wide recognition in the social and productive fields. Đọc ít hơn
Guadalajara
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.