Kỹ thuật viên công nghệ bức xạ (bằng cấp quốc gia)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

In recent years, with the advent of an aging society and changes in the disease structure, medical technology has become more diversified and specialized. Professionals are required. On the other hand ... Đọc thêm

In recent years, with the advent of an aging society and changes in the disease structure, medical technology has become more diversified and specialized. Professionals are required. On the other hand, today's educational institutions have a social mission to contribute to the local community more than ever through their educational and research functions. In addition, due to the expansion of roles and responsibilities as a medical engineer, rich humanity, high ethical standards, and interpersonal skills are required, teamwork with other occupations such as doctors and nurses, and continuous self in specialized fields. Studying ability and basic research ability is required. It is a school where professors who are qualified as radiological technologists play a central role in training radiological technologists who can respond to such changes in the social environment. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.