KHOA HỌC MÁY TÍNH

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Education will last a lifetime" is the opening line of the foundation statement of Seikei Jitsumu Gakko, the first higher education institution established by Haruji Nakamura, who then goes on to stat ... Đọc thêm

Education will last a lifetime" is the opening line of the foundation statement of Seikei Jitsumu Gakko, the first higher education institution established by Haruji Nakamura, who then goes on to state the essence of education is fostering a willingness to raise intellectual curiosity to engender self-improvement for life. "Respecting individuality", "Cultivating one’s character", and "Fulfillment of labor", are all part of the founding spirit, and supported by "self-motivation", which indicates learning and acting on your own volition. Đọc ít hơn
Musashino
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.