Khả năng lãnh đạo và tài năng của con người

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The educational program of Ministerial Overcoming in common agreement with the Luis Palau Biblical Institute and Logos Christian University; We congratulate you on your desire to improve yourself. It ... Đọc thêm

The educational program of Ministerial Overcoming in common agreement with the Luis Palau Biblical Institute and Logos Christian University; We congratulate you on your desire to improve yourself. It is our passion to be able to “Train the Christians of Today to Be the Leaders of Tomorrow”. With more than 30 years of experience, Logos Christian University is committed to helping you achieve your educational goal with a solid program such as that of the IBLP (Luis Palau Biblical Institute), so that the result is a ministerial program of excellence and unique. We are confident that you will find many riches from an incalculable stronghold in each course of this study program. This educational agreement in conjunction with the Luis Palau Biblical Institute and Logos Christian University will allow you to benefit in many ways. You will get quality material approved by the IBLP and certified by Logos. Receiving a certification under Logos, an educational institution with a long history of teaching that will be granting you a CBS - Certificate of Biblical Studies or Certificate of Biblical Studies when completing the requirements of the subjects (each subject has requirements to pass it). At the end of the 30 courses, you will be able to apply as an associate and begin a study path that will allow you to access the various programs of Logos Christian University. The approved credits for taking the Institute with Logos University are 45. You will receive certification under Logos, an educational institution with a long history of teaching that will be awarding you a “Certificate in Biblical Studies” upon completion of the subject requirements. Đọc ít hơn
Colombia
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.