Khoa học Máy tính Nông nghiệp

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

On August 20, 1923, the Mountain Agricultural Institute was finally approved by the Council of People's Commissars of the RSFSR and taken over for state supply. The Council of the Institute, taking in ... Đọc thêm

On August 20, 1923, the Mountain Agricultural Institute was finally approved by the Council of People's Commissars of the RSFSR and taken over for state supply. The Council of the Institute, taking into account the successful completion of the activities of the delegates represented by prof. Pankova AM and prof. Petrusov A.I., decided to elect them as honorary members of the State Agricultural Institute. Rector A.M. Pankov had to organize the educational process in incredibly difficult conditions and, most importantly, keep the team and at the same time invite professors, associate professors and highly qualified specialists from other regions to scientific and pedagogical work. The management coped with this difficult problem brilliantly. The Mountain Agricultural Institute approached its first 5-year anniversary with certain achievements. By October 1923, the first graduation of agronomists was completed. It was an undeniable success. At the ceremonial meeting of the Academic Council with the participation of the team, the rector of AM Pankov spoke with a report for five years of research, educational, methodological, educational, and economic activities. The rector's report was published in the newspaper "Gorskaya Pravda" No. 283 of December 12, 1923. Đọc ít hơn
Kirov
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.