Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Nara Institute of Science and Technology (NAIST) is a Japanese national university located in Kansai Science City, a border region between Nara, Osaka, and Kyoto. Founded in 1991, NAIST consisted of g ... Đọc thêm

Nara Institute of Science and Technology (NAIST) is a Japanese national university located in Kansai Science City, a border region between Nara, Osaka, and Kyoto. Founded in 1991, NAIST consisted of graduate schools in three integrated areas: information science, biological sciences, and materials science. In 2018, NAIST underwent an organizational transformation to continue research in these areas while promoting interdisciplinary research and education across traditional fields. With this new single graduate school organization, NAIST strives forward with the objectives of conducting cutting-edge research in frontier areas and training students to become tomorrow's leaders in science and technology. Đọc ít hơn
Ikoma
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.