Khoa học và công nghệ năng lượng xanh

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Kao Yuan University, formerly known as the Private Kao Yuan Junior College of Technology (founded in 1986), is the first E-generation academy located in the Kaohsiung Science Park, Taiwan. Officially ... Đọc thêm

Kao Yuan University, formerly known as the Private Kao Yuan Junior College of Technology (founded in 1986), is the first E-generation academy located in the Kaohsiung Science Park, Taiwan. Officially approved by the Ministry of Education (referred to as MOE hereafter), the Kao Yuan Junior College of Technology began recruiting students in 1989, and Professor Liaw, Feng-Jeng was its first president. There are also eight graduate schools, including Operation and Management; Chemical and Biochemical Engineering; Civil Engineering; Architecture; Information Technology and Applications; Electronic Engineering; Electrical Engineering; Mechanical and Automation Engineering. There are also fifteen departments, including Electronic Engineering; Electrical Engineering; Mechanical and Automation Engineering; Electro-Optical Science and Engineering; Civil Engineering; Chemical and Biochemical Engineering; Architecture; Business Administration; International Business; Marketing and Distribution Management; Information Management; Information Communication; Information Technology and Application; Applied Foreign Languages; Greenery Science & Technology. Five diploma programs are offered, namely: RC Fastener Industrial Technology (Graduate School); Department of Fragrance Cosmetics Science and Health Care; Green Environment TRC Diploma Program; Culture Industry and digital integrated Diploma Program, Tourism & Leisure Management, Department of Mechanical & Automation Engineering - Advanced Vehicle Division (rename), and Department of Architecture--Interior design Division (rename) approved by MOE. Đọc ít hơn
Đài Bắc
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.