Kiến trúc nội thất

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Bauhaus University is located in the colonial city of Puebla, in Mexico, with a privileged climate, the comforts of a modern city, and the tranquility and security of the province. Inspired by the Bau ... Đọc thêm

Bauhaus University is located in the colonial city of Puebla, in Mexico, with a privileged climate, the comforts of a modern city, and the tranquility and security of the province. Inspired by the Bauhaus pedagogy, we uphold the values ​​of creative freedom, responsibility, and respect, in a constructivist, participatory, and inclusive teaching framework for the training of creative leaders. Đọc ít hơn
Thành phố Puebla
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.