Kinh tế và Quản lý

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

The University of Sarajevo is a sizeable and complex organisation carrying out the noble mission of educating able, creative, and internationally competent staff in all areas of interest for Bosnia an ... Đọc thêm

The University of Sarajevo is a sizeable and complex organisation carrying out the noble mission of educating able, creative, and internationally competent staff in all areas of interest for Bosnia and Herzegovina through teaching and research. Staff is expected to address the challenges of the modern economy in the European and global political, economic, social, and cultural context. The University is committed to remaining an autonomous academic community of teachers, researchers, artists, and students incorporated into the international university and academic community and trends. Đọc ít hơn
Sarajevo
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.