LẬP TRÌNH MÁY TÍNH CHỦ YẾU

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The public junior college system of Alabama was established in 1963 through the efforts of Governor George C. Wallace and the Alabama Legislature. Enterprise was selected as the site for one of the or ... Đọc thêm

The public junior college system of Alabama was established in 1963 through the efforts of Governor George C. Wallace and the Alabama Legislature. Enterprise was selected as the site for one of the original twelve state junior colleges. Area citizens and civic groups raised money for the purchase of a 100-acre campus site, donated library materials, and provided a number of scholarships— thus beginning a history of college and community cooperation for which Enterprise State Community College is noted. The mission of Enterprise State Community College, including the Alabama Aviation College, is to improve our communities by providing students with excellent opportunities to further their education and enter the workforce. To prepare our students to learn, to work, and to create a better community as a leading community college. Đọc ít hơn
Enterprise
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.