LIC. TRONG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

"As long as I can do some good to humanity, I believe in the obligation to work for it ..." Carlos A. Carrillo. Following the principles of the Veracruz educator Carlos A. Carrillo, our Study Center w ... Đọc thêm

"As long as I can do some good to humanity, I believe in the obligation to work for it ..." Carlos A. Carrillo. Following the principles of the Veracruz educator Carlos A. Carrillo, our Study Center was founded in the city of Coatzacoalcos (Veracruz) in 1996 by Lic. José de Jesús Torres Sastré, then director of the “Enrique C. Rébsamen” High School. Our educational history began with the “Carlos A. Carrillo” General Secondary School on August 8 of that same year, under the direction of Lic. Lisbeth Raquel Ruz Sastré, who promoted the opening of the baccalaureate level in its schooled and mixed modalities with the aim of expanding quality education opportunities for young people from families in the southern region of the state of Veracruz. WE CONSTANTLY GROW TO BE THE BEST EDUCATIONAL OPTION The educational experience supports our growth, in 2010 we incorporated the first degree in Preschool Education, turning the institution into the Center for Higher Studies "Carlos A. Carrillo", under the General Directorate of Mtra. Lisbeth Raquel Ruz Sastré, and with a state-recognized school complex located at Av. Revolución Nº 413, in the center of the city and port of Coatzacoalcos. Đọc ít hơn
Anh hùng Veracruz
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.