NGƯỜI DỊCH VÀ LIÊN KẾT GIAO DIỆN VỚI CHỦ YẾU TIẾNG ANH-ĐỨC

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Offer higher-level technical-professional training and quality continuing education opportunities in the field of languages, helping to promote integration and cultural, economic-social, and technolog ... Đọc thêm

Offer higher-level technical-professional training and quality continuing education opportunities in the field of languages, helping to promote integration and cultural, economic-social, and technological exchange. To be a benchmark institute in the area of ​​foreign language training, based on a flexible educational model, capable of accommodating new teaching modalities and incorporating the technological advances associated with its work. Đọc ít hơn
Providencia
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.