NUÔI DƯỠNG

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Shumei University has a founding spirit of "always pursuing the truth, cultivating friendships, and forming human beings who contribute widely to society" with the aim of fostering excellent people an ... Đọc thêm

Shumei University has a founding spirit of "always pursuing the truth, cultivating friendships, and forming human beings who contribute widely to society" with the aim of fostering excellent people and promoting the prosperity of the nation. The school was opened in 1988 (1988) with the educational goal of "cultivating human resources who are in harmony with their skills and minds." Based on its founding spirit and educational goals, the university will practice distinctive education such as a curriculum that emphasizes practical studies, study abroad in the UK, human development in student dormitories, and special nighttime seminars aimed at acquiring qualifications, and will enter the international era of the 21st century. We will nurture the "Hideaki Elite" who will survive robustly. Đọc ít hơn
Yachiyo
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.