Nghệ thuật hiện đại

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Institute for Humanities Education and Information Technologies (IGUMO) is a higher educational institution in Moscow, which was established on April 30, 1992. For 28 years, the university has bee ... Đọc thêm

The Institute for Humanities Education and Information Technologies (IGUMO) is a higher educational institution in Moscow, which was established on April 30, 1992. For 28 years, the university has been implementing innovative educational technologies based on creativity and creativity. IGUMO is a space of mutual respect, professional development, and self-realization. Here initiative, love for the future profession, willingness to work in a team are valued. Since 2009, IGUMO has been the rightsholder of the Responsible Education trademark. Đọc ít hơn
Moscow
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.