Phòng Tiếp thị (BBA)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Kasem Bundit University was founded after a series of educational establishment by a team of educational administrators with prior experiences in primary and secondary educational administration. In 1 ... Đọc thêm

Kasem Bundit University was founded after a series of educational establishment by a team of educational administrators with prior experiences in primary and secondary educational administration. In 1960, Kasem Phithaya School was established in 1960, offering classes from Prathom 1 to Matayom 6. Later on in 1968, Kasem Polytechnic College was founded, offering classes from Certificate in Vocational Education (Cert. Voc), Diploma in Vocational Education (Dip. Voc), and Diploma in Technology (Dip. Voc.), with various majors ranging from Business Administration, Accountancy, Management, Finance, Banking, Marketing, Secretarianship to Computer Science. With idealism and determination to take a further step in establishing tertiary education, they eventually founded “Kasem Bundit College” on February 24th, 1987. Đọc ít hơn
Min Buri
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.