QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI TRONG NƠI CÔNG CỘNG (Bằng cử nhân)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Jesuit University Ignatianum in Krakow is an ecclesiastical institution with state rights, run by the Province of Southern Poland of the Society of Jesus. The university's activity is based on the Agr ... Đọc thêm

Jesuit University Ignatianum in Krakow is an ecclesiastical institution with state rights, run by the Province of Southern Poland of the Society of Jesus. The university's activity is based on the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Polish Episcopal Conference. Đọc ít hơn
Krakow
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.