Học sinh ghi danh theo hướng "Quản lý nhân sự" chủ lực lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực quản lý nhân sự và thực hiện các chính sách nguồn nhân lực hiện đại trong các doanh nghiệp. Nhận kiến ​​thức chuyên môn trong lĩnh vực lao động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, hướng nghiệp và thích ứng, quản lý nghề nghiệp, động lực và khuyến khích. Để nắm vững các nguyên tắc cơ bản và phương pháp hình thành các dịch vụ nhân sự, cung cấp lãnh đạo hiệu quả, phương pháp tuyển dụng (tuyển dụng), quản lý nguồn nhân lực về tái cơ cấu doanh nghiệp, cũng như việc chuyển đổi mục đích và mục tiêu của tổ chức trong các vấn đề nội bộ của từng công nhân.

Thực hành & việc làm

Sự cần thiết cho đào tạo cử nhân trong "Quản lý nguồn nhân lực" là do nhận thức về tầm quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý nhân sự như là một yếu tố quyết định sự thành công kinh tế của các tổ chức hiện đại. Đội ngũ nhân viên là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp. Từ sở thích, hành vi và hoạt động của người, mức độ tham gia của họ trong quá trình đổi mới phụ thuộc vào hoạt động thành công của tổ chức. Các công ty thường có bộ phận cán bộ chuyên ngành, nhưng một phạm vi mở rộng các chức năng yêu cầu nhân viên để nâng cao tính chuyên nghiệp của họ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Người Nga

Xem 23 các khóa học tại Moscow Automobile And Road Construction Institute »

Khóa học này là ở trường
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ