Quản lý Du lịch và Giải trí

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

St. John’s University takes great pride in its teaching quality and student-centric focus, and with our devoted faculty and staff enthusiastically teaching and serving, St. John’s offers well-designed ... Đọc thêm

St. John’s University takes great pride in its teaching quality and student-centric focus, and with our devoted faculty and staff enthusiastically teaching and serving, St. John’s offers well-designed curricula providing seamless integration for students’ study and career development. Facilitated by strategic alliances with renowned enterprises and supported by more than 60,000 alumni with outstanding achievements in the fields of commerce, industry, and culture, students of St. John’s University have a great advantage in their future employment competitiveness. Having initiated four university-level development strategies —Structural Receptiveness, Characteristics Creation, Academic Emphasis, and Sustainable Development, incorporated with an emphasis on Green Energy, Artificial Intelligence and Health Care, St. John’s University continues to grow with the aim of becoming one of the foremost universities of technology in Taiwan and the world. Đọc ít hơn
Đài Bắc
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.