Quản lý Y tế

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Rated top in the Comprehensive Evaluation of Cyber ​​Universities Conducted by the Korea Ministry of Education Since its establishment in 2001, Kyung Hee Cyber ​​University (KHCU) has produced nearly ... Đọc thêm

Rated top in the Comprehensive Evaluation of Cyber ​​Universities Conducted by the Korea Ministry of Education Since its establishment in 2001, Kyung Hee Cyber ​​University (KHCU) has produced nearly 8,189 graduates of which many have proceeded on to graduate schools, pursuing their dream of acquiring a master's or doctoral degree. Currently, around 10,000 students are striving for this dream in six schools with 19 departments and 50 majors under the 61-year strong Kyung Hee University System. The online video lectures of renowned professors and online education experts, designed and produced in their entirety in six large studios, represent the highest standards of cyber education. Also, the 3D animation and characters differentiate our video content production from our competitors. The library, PC laboratory, and Local Learning Centers enable off-line learning, and our various scholarships help many realize their dream. KHCU sets a prestigious global standard for state-of-the-art content with advanced technologies, reasonable academic affairs, and an administration system. Đọc ít hơn
Dongdaemun-gu
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.