Quản trị công

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

We are a participatory University made up of workers, students and graduates, autonomous and independent, pluralistic and committed to the public. We contribute critically to the development of knowle ... Đọc thêm

We are a participatory University made up of workers, students and graduates, autonomous and independent, pluralistic and committed to the public. We contribute critically to the development of knowledge of the Social Sciences, the Arts, the Humanities, Pedagogy and other areas of knowledge and scientific and professional work, in the fields of teaching, research, artistic creation and connection with the environment, in accordance with the requirements of a global world that is viewed from Latin America and that contributes at the local, regional and national scales. We train graduates and professionals of excellence with an interdisciplinary perspective, committed to inclusion and social transformation, with the promotion and defense of human rights, democracy and justice. Đọc ít hơn
Providencia
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.