Tú tài song ngữ Quản trị kinh doanh quốc tế

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The University of Alberta in Edmonton is one of the top teaching and research universities in Canada, with an international reputation for excellence across the humanities, sciences, creative arts, bu ... Đọc thêm

The University of Alberta in Edmonton is one of the top teaching and research universities in Canada, with an international reputation for excellence across the humanities, sciences, creative arts, business, engineering and health sciences. Đọc ít hơn
Sê-ri , Camrose , Sê-ri , Sê-ri , Sê-ri + 4 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.