Tư pháp Hình sự, BS

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Founded in 1867 as Saint Augustine's Normal School, the name of the school changed to Saint Augustine's School in 1893 and Saint Augustine's Junior College in 1919, when it began offering college-leve ... Đọc thêm

Founded in 1867 as Saint Augustine's Normal School, the name of the school changed to Saint Augustine's School in 1893 and Saint Augustine's Junior College in 1919, when it began offering college-level coursework. It began offering coursework leading to a four-year degree in 1927 and changed its name to Saint Augustine's College one year later with the first baccalaureate degrees awarded in 1931. In 2012, the institution again expanded its focus and changed its name to St. Augustine's University. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.